VESTI

Prvi medjunarodni sastanak partnera na projektu

Prvi sastanak predstavnika partnerskih škola ETŠ „Mija Stanimirović“ iz Niša, Školskog centra Kranj i SPGE „John Atanasoff” iz Sofije održan je u Kranju 30-31. januara 2020.

Ovaj sastanak je označio i zvanično početak  projekta Strateškog partnerstva u okviru programa Erazmus+ u oblasti stručnog obrazovanja i obuka  pod nazivom  „MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION“. Sastanku su prisustvovali direktori škola, koordinatori školskih timova i nastavnici koji će učestvovati u izradi platforme.

Tokom sastanka partneri su se bliže upoznali sa idejom projekta, ciljevima i aktivnostima na projektu. U okviru predstavljanja rada I dostignuća partnerskih škola razmotreno  je trenutno stanje u vezi sa organizacijom  praktične nastave na IT smeru u Srbiji, Bugarskoj i Sloveniji, kao  i izazovi u vezi sa organizovanjem ovih praksi. Posebna pažnja je posvećena predlogu  modela platforme za realizaciju praktične nastave. U nastavku sastanka potpisan je ugovor I protocol o saradnji  ETŠ “Mija Stanimirović” I  partnerskih škola.


Virtuelna obuka za nastavnike svih partnerskih škola realizovana od 23.-25.09.2020.

Obuku je realizovalo 4 predavača iz tri partenske škole, Goran Petrović iz ETŠ „Mija Stanimirović“,  Magda Papić i Aleš Hvasti iz Školskog centra Kranj i Veselina Marinova iz SPGE „John Atanasov“ Sofia.

Prvog dana obuke 23.09. na početku je učesnicima predstavljen Erasamus + projekta „More connection for programming perfection“ i upoznati su  sa planom rada i ciljevima obuke. Pored predavača učesnicima su se obratili Aleksandar Stevanović, direktor škole “Mija Stanimirović” i Olivera Radenković, koordinator projekta.

Drugog dana obuke 24.09. obradjene su sledeće teme u okviru radionice: prilagodjenje početne stranice kursa, podešavanje kalendara aktivnosti kursa i upoznavanje sa načinima postavljanja resursa na kurs.

Na početku trećeg dana obuke 25.09. realizovana je radionica “Načini praćenja napredovanja učenika” sa sledećim temama: praćenje aktivnosti na kursu, zapisi o aktivnostima učenika, ocenjivanje radova učenika .

Posle završetka radionice je održana završna video konferencija učesnika obuke sa temom “Nastava na daljinu-razmena iskustva i primera dobre prakse” u kojoj su nastavnici I direktori svih škola razmenili iskustva o ovoj temi.


Interna obuka za nastavnike škole „Mija Stanimirović“

Platforma za učenje je napravljena kako bi se praktična nastava na smeru Informacionih tehnologija realizovala po uzoru na model komunikacije u programerskim firmama. Ova platforma se po potrebi može koristiti i na drugim obrazovnim profilima u okviru realizacije drugih predmeta. Iz tog razloga su zainteresovani nastavnici učestvovali u jednodnevnoj obuci za korišćenje platforme.

Realizatori obuke su Olivera Radenković, Goran Petrović i Marija Veljković Milojković.

Na početku obuke učesnici su bliže upoznati sa realizovanim aktivnostima projekta kao i sa aktivnostima koje su planirane u narednom periodu. Ovaj deo obuke su održale Olivera Radenković, koordinator projekta i Marija Veljković Milojković, član projektnog tima.

Deo obuke vezan za platformu je održao Goran Petrović, član projektnog tima i jedan od autora platforme. Učesnici su upoznati sa načinom  registracije i prijavljivanja korisnika na platformu, kreiranjem kurseva, upisom polaznika na kurs, dodeljivanjem uloga učesnicima kursa i drugim aktivnostima vezanim za primenu platform u nastavi.