ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА НА ПРОЕКТА

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТИ

Първата среща на представители на училища-партньори ETŠ “Mija Stanimirović” от Ниш, Училищен център Кран и СПГЕ “Джон Атанасов” от София се проведе в Кран от 30 до 31 януари 2020 г. в Кран.

Тази среща бележи официалното стартиране на проекта за стратегическо партньорство ERASMUS + в областта на професионалното образование и обучение, озаглавен „MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION“. На срещата присъстваха директори на училищни центрове, координатори на училищни екипи и учители, които ще участват в разработването на платформата.

По време на срещата партньорите се запознаха със съдържанието на проекта, целите и дейностите на проекта. При представяне на работата и постиженията на училищата партньори беше представено настоящото състояние на организацията на преподаването в областта на ИТ в Сърбия, България и Словения, както и предизвикателствата при прилагането на определени практики. Специално внимание беше обърнато на подаденото предложение на платформата за изпълнение на практически уроци. Впоследствие беше подписано споразумение и протокол за сътрудничеството между ETŠ “Mija Stanimirović” и партньорските училища.


ВИРТУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ВЪВ ВСИЧКИ ПАРТНЬОРСКИ УЧИЛИЩА Е ПРОВЕДЕНО ОТ 23 ДО 25 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Обучението беше проведено от четирима преподаватели от три партньорски училища, Горан Петрович от ETŠ “Mija Stanimirović”, Магда Папич и Алеш Хвасти от Училищен център Кран и Вселина Маринова от СПГЕ “Джон Атанасов” София.

На първия ден, 23 септември 2020 г., имаше презентация на проекта ERAZMUS + „MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION“ и въвеждане в работния план и образователните цели. Към участниците се обърнаха и Александър Стеванович, директор на училище ETŠ “Mija Stanimirović” и Оливера Раденкович, координатор на проекта.

На втория ден, 24 септември 2020 г., на обучението бяха обсъдени следните теми: адаптиране на заглавната страница на класната стая, редактиране на календара на дейностите в класната стая и запознаване с начините за разполагане на ресурси в класната стая.

В началото на третия учебен ден, 25 септември 2020 г., се проведе уъркшоп „Методи за наблюдение на напредъка на учениците“ с теми: мониторингови дейности в класната стая, бележки за ученическите дейности, оценка на ученически проекти.

След семинара имаше заключителна видеоконференция на участниците на тема „Дистанционно обучение – обмен на опит и примери за добри практики“, в която учители и директори на всички училища обменяха опит по тази тема.


ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩЕ ETŠ “Mija Stanimirović”

Целта на комуникационната платформа е да използва метода на комуникация в практическите ИТ часове в училище, какъвто е случаят в софтуерните компании. Платформата може да се използва и при обучението на други профили при преподаването на различно образователно съдържание. Ето защо заинтересованите професори присъстваха на кратко обучение за използването на платформата.

Обучението беше проведено от Оливера Раденкович, Горан Петрович и Мария Велкович Милойкович.

В началото участниците бяха запознати с дейностите по проекта, които бяха представени от Оливера Раденкович, координатор на проекта и Мария Велкович Милойкович, член на екипа по проекта.

Част от обучението, свързано с платформата, беше проведено от Горан Петрович, член на екипа по проекта и един от авторите на платформата. Участниците научиха за процеса на регистрация и влизане в потребителите, създаване на индивидуални класни стаи, записване на участници в класни стаи, разпределяне на роли на участниците в класната стая и други дейности, свързани с използването на платформата в клас.