PODROBNEJE O POTEKU PROJEKTA

PRVI MEDNARODNI SESTANEK PARTNERJEV V PROJEKTU

Prvi sestanek predstavnikov partnerskih šol ETŠ »Mija Stanimirović« iz Niša, Šolskega centra Kranj in SPGE »John Atanasoff« iz Sofije je potekal v Kranju od 30. do 31. januarja 2020 v Kranju.

Ta sestanek je predstavljal uradni začetek projekta Strateškega partnerstva v okviru programa ERASMUS+ na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pod nazivom »MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION«. Na sestanku so bili prisotni direktorji šolskih centrov, koordinatorji šolskih timov in učitelji, ki bodo sodelovali pri izdelavi platforme.

Med sestankom so se partnerji pobliže seznanili z vsebino projekta, cilji in aktivnostmi projekta. Pri predstavitvi dela in dosežkov partnerskih šol je bilo prikazano trenutno stanje organizacije poučevanja na področju IT v Srbiji, Bolgariji in Sloveniji, prav tako pa tudi izzivi pri izvajanju določenih praks. Posebna pozornost je bila posvečena predloženemu predlogu platforme za izvedbo praktičnega pouka. V nadaljevanju je bil podpisan dogovor in protokol o sodelovanju ETŠ »Mija Stanimirović« in partnerskih šol.


VIRTUALNO IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE VSEH PARTNERSKIH ŠOL JE BILO IZVEDENO od 23. do 25. 9. 2020.

Izobraževanje so izvedli štirje predavatelji iz treh partnerskih šol, Goran Petrović iz ETŠ »Mija Stanimirović«, Magda Papić in Aleš Hvasti iz Šolskega centra Kranj ter Vselina Mrinova iz SPGE »John Atanasoff« Sofia.

Prvi dan, 23. 9. 2020, je potekala predstavitev projekta Erasmus+ »More connection for programming perfection« in spoznavanje z načrtom dela in s cilji izobraževanja. Udeležence sta nagovorila tudi Aleksandar Stevanović, direktor šole »Mija Stanimirović« in Olivera Radenković, koordinator projekta.

Drugi dan, 24. 9. 2020, so bile na izobraževanju obravnavane sledeče teme: prilagoditev naslovne strani učilnice, urejanje koledarja aktivnosti v učilnici in spoznavanje z načini postavitve virov v učilnico.

Na začetku tretjega dne izobraževanje, 25. 9. 2020, je bila izvedena delavnica »Načini spremljanja napredovanja dijakov« s temami: spremljanje aktivnosti v učilnici, zaznamki o aktivnostih dijakov, ocenjevanje izdelkov dijakov.

Po zaključeni delavnici je bila zaključna videokonferenca udeležencev izobraževanja na temo »Izobraževanje na daljavo – izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse«, v kateri so učitelji in direktorji vseh šol izmenjali izkušnje o tej temi.


INTERNO IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE ŠOLE “MIJA STANIMIROVIĆ”

Namen komunikacijske platforme je, da bi pri praktičnem pouku IT v šoli uporabili način komunikacije, kakršna poteka v programerskih podjetjih. Platformo je prav tako možno uporabiti tudi pri izobraževanju drugih profilov pri poučevanju različnih izobraževalnih vsebin. Zato so se zainteresirani profesorji udeležili kratkega izobraževanja o uporabi platforme.

Izobraževanje so izvedli Olivera Radenković, Goran Petrović in Marija Veljković Milojković.

Na začetku so bili udeleženci pobliže seznanjeni z aktivnostmi projekta, ki sta jih predstavili Olivera Radenković, koordinatorica projekta in Marija Veljković Milojković, članica projektnega tima.

Del izobraževanja, vezan na platformo, je izvedel Goran Petrović, član projektnega tima in eden od avtorjev platforme. Udeleženci so spoznali postopek registracije in prijave uporabnikov, ustvarjanje posameznih učilnic, vpisa udeležencev v učilnice, dodeljevanje vlog udeležencev učilnice in druge aktivnosti, vezane na uporabo platforme pri pouku.