O PROJEKTU

V skladu z evropsko in nacionalno izobraževalno strategijo 2020 je predvideno občutno povečanje števila šol in oddelkov za izobraževanje dijakov na področju programiranja, ker se je v praksi pokazalo, da je zanimanje dijakov za te smeri precejšnje. Programiranje sodi med poklice prihodnosti, pri tem pa je zelo specifično glede pogojev dela in načina komuniciranja programerjev z delodajalci. Projekt ja zasnovan tako, da z upoštevanjem sodobnih pristopov k načinu dela na tem področju takšne prakse prenaša v realizacijo pouka na področju informacijskih tehnologij. V okviru projekta je načrtovano kreiranje komunikacijske platforme, izobraževanje za njeno uporabo in praktična uporaba platforme pri pouku.PRVI MEDNARODNI SESTANEK PARTNERJEV V PROJEKTU

Prvi sestanek partnerjev v okviru ERASMUS+ projekta Strateškega partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pod nazivom »MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION« je potekal 30. in 31. januarja 2020 v Kranju.

Learn MoreIZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO ZA UČITELJE VSEH PARTNERSKIH ŠOL, IZVEDENO od 23. do 25. 09. 2020

Izobraževanje za uporabo platforme, ki je bila izdelana v okviru projekta »More connection for programming perfection«, je bilo izvedeno preko te platforme v obdobju od srede, 23. 9. 2020 do petka, 25. 9. 2020.

Learn MoreINTERNO IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE ŠOLE »MIJA STANIMIROVIĆ«

V petek, 30. 10. 2020, je bilo kot aktivnost v okviru projekta Erasmus+ »More connection for programming perfection« izpeljano interno izobraževanje za uporabo platforme, izdelane za potrebe projekta.

Learn More