PARTNERS


Electrical Engineering School “Mija Stanimirović” educates 804 students for 5 occupations of the fourth degree:

  • COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR,

  • ELECTRICAL TECHNICIAN MULTIMEDIA,

  • ELECTRICAL TECHNICIAN TELECOMMUNICATIONS,

  • ELECTRICAL TECHNICIAN OF INFORMATION TECHNOLOGIES

  • ELECTRICIAN FOR ELECTRONICS ON VEHICLES

Electrical Engineering School “Mija Stanimirović” has 110 employees, of which 90 are teachers. Special attention is paid to the development of digital competencies of teachers and the increasing application of digital technologies in teaching.

The electrical engineering school “Mija Stanimirović” has gone through various reforms and reconstructions on the way to its existence. In January 2009, the Ministry of Education of the Republic of Serbia awarded the ETSH “Mija Stanimirović” the Saint Sava Award for exceptional contribution to the development of education in Serbia.

The school follows modern trends, improves work techniques and methods using modern means and equipment, cooperates with a large number of social partners, schools in the country and abroad by participating in important projects and continuously adapts to modern educational trends. The main principles of the strategy of further development are the professionalism of the teaching staff, work in the interest of the child, education of professional staff, ready to get involved in the world of work, but also to continue their education.


Šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

Tel.: 04 280 40 00

Mail: info@sckr.si

Web Site http://www.sckr.si

Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Centra ekonomskih in storitvenih šol Kranj. Tako Šolski center nadaljuje tradicijo združevanja kranjskih srednjih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni.

Pouk se odvija v sodobnih učilnicah, laboratorijih in delavnicah.

Šolski center ima podpisane pogodbe z več kot 300 podjetji in organizacijami, kjer lahko dijaki in študenti izvajajo praktično usposabljanje z delom.
Izobraževanje odraslih poteka vzporedno z rednim izobraževanjem. Vsebina in programi so usklajeni z rednimi izobraževalnimi programi in kompetencami, ki jih zahtevajo podjetja v regiji.

Šolski center Kranj ima šest organizacijskih enot:

  1. Srednja tehniška šola (programi s področja računalništva, elektrotehnike in mehatronike)

  1. Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

  2. Strokovna gimnazija

  3. Višja strokovna šola

  1. Medpodjetniški izobraževalni center

V programe srednje strokovne in tehniške šole je vključenih 1500 dijakov, na Višji strokovni šoli se izobražuje 600 študentov, v Izobraževanje odraslih pa je vključenih okoli 300 udeležencev.

Programi so dobro prilagojeni za delo z dijaki s posebnimi potrebami, dijake s statusom športnika ali kulturnika ter z nadarjenimi dijaki.


СПГЕ “Джон Атанасов”
България,
1113 гр. София,
ул. “Райко Алексиев” 48
Tel.: (359 2) 872 00 47, (359 2) 872 00 37
Mail: spgelectron@yahoo.co.uk
Web site: www.spge-bg.com

The Sofia Vocational High School “John Atanasov” is a state vocational high school, founded in 1968. and is a leader in innovative technologies among schools in the country. We offer professional education and training in the most modern and fast-growing areas:
• СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ,
• ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
• КОМПЮТЪРНA ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,
• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ,
• ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ,
• МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА,
• ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.
We have modernly equipped professional cabinets – computer rooms for training in hardware and software, technology park in the field of computer networks, low-current laboratories, solar laboratory and workshop for renewable energy installations.
Over 80% of our students continue their education in higher education institutions in Bulgaria, Great Britain, USA, Austria, Germany, Denmark, the Netherlands, etc.
The practical training for each profession is conducted in more than 60 leading Bulgarian and European companies in the sector.