Ciljevi projekta

  1. Cilj projekta je uvođenje inovativnih metoda u učenju i podučavanju uz korišćenje digitalnih tehnologija. Ovaj cilj se odnosi na prilagođavanje i primenu on line platforme koja će podržavati međunarodnu saradnju i omogućiti učenicima obavljanje prakse na daljinu i povezivanje sa IT kompanijama širom sveta.

  2. Svi nastavnici stručnog obrazovanja imaju zadatak kontinuiranog usvajanja primene novih tehnologija u nastavi i razvoj digitalnih kompetencija. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je obuka nastavnika za primenu nove metode realizacije praktične nastave na daljinu i implementacija on line platforme u radu i komunikaciji sa kompanijama u kojima se realizuje praksa učenika.

  3. Ovaj projektaj je još jedan od načina da se primenom internet platforme uvede digitalna tehnologija u nastavu. Ovakvim načinom rada će se poboljšati kompetencije učenika i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Očekivani uticaj projekta

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi tokom projekta imaće dugoročni uticaj na nastavnike, učenike partnerskih škola ali njihove socijalne patnere i širu zajednicu.

Aktivnosti nastavnika i učenika u projektu poboljšaće njihove IKT veštine i obogatiti iskustvo u primeni nove metode u nastavi. Očekuje se da će razvoj praktičnih veština učenika poboljšati njihove izglede za željeni razvoj karijere. Projekat će imati pozitivan uticaj na motivaciju i interesovanje učenika srednjih stručnih škola za praktičnu nastavu.

Projekat je osmišljen tako da doprinese modernizaciji metodologije učenja koju primjenjuju stručne škole. Stvarajući nove materijale za učenje, zajednički razvijene od strane nastavnika partnerskih škola i profesionalaca iz privrede, projekat će doprinijeti ukupnom kvalitetu obrazovnih programa.

Kako se projekat bavi usklađivanjem praktičnih veština učenika sa trenutnim potrebama IT sektora, odgovoriće na potrebe privrede za kvalifikovanim IT kadrom koji će im uštediti vreme i finansijska sredstva za prekvalifikaciju.

Ciljne grupe projekta

Projekat nastoji da odgovori na potrebe sledećih ciljnih grupa:

  1. Nastavnika koji su zaposleni u oblasti stručnog obrazovanja

  2. Učenika srednjih stručnog škola u oblasti Informacionih tehnologija

  3. Socijalnih partnera škola

  4. Tržišta rada