ЗА ПРОЕКТА

В съответствие с европейската и национална образователна стратегия 2020 се предвижда значително увеличаване на броя на училищата и отделите за обучение на ученици в областта на програмирането, докато на практика е доказано, че учениците проявяват голям интерес към тези области. Програмирането със сигурност е занимание на бъдещето, но също така е много специфично по отношение на пространството за работа и начина, по който програмистите общуват с работодателите. По примера на съвременния начин на работа в тази област, проектът има за цел да допринесе такъв начин на работа в изпълнението на практически занятия в областта на информационните технологии. Проектът включва периода на създаване на платформата, обучение за нейното използване, както и прилагането и в обучението.ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТИ

Първата среща на партньорите в рамките на проекта ERAZMUS + на Стратегическото партньорство в областта на професионалното образование и обучение, озаглавена „MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION“ се проведе от 30 до 31. Януари 2020 г. в Кран.

Learn MoreДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРСКИ УЧИЛИЩА, ПРОВЕДЕНО ОТ 23 ДО 25 СЕПТЕМВРИ 2020

Обучението за използване на платформата, което беше направено в рамките на проект „MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION“, беше реализирано чрез същата платформа в периода от 23 септември до 25.09.2020г. години.

Learn MoreВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩЕ "МИЯ СТАНИМИРОВИЧ"

На 30.10.2020г. като дейност в рамките на проект ERAZMUS + „MORE CONNECTION FOR PROGRAMMING PERFECTION“ беше проведено вътрешно обучение за използване на платформата, разработена за нуждите на проекта.

Learn More